Pracownia Genomiki

Pracownia Genomiki

Pracownia zajmuje się badaniem genomu w oparciu o jego sekwencjonowanie technologią NGS. Analizujemy zarówno sekwencje egzomowe badanego genomu         (tzw. Whole Egzom Sequencing – WGS), jak i dane uzyskane z sekwencjonowania całego genomu (Whole Genom Sequencing – WGS).

I. Badanie genetycznych uwarunkowań niepłodności żeńskiej.
Badanie to obejmuje analizę genów mających wpływ na genetyczne uwarunkowania niepłodności żeńskiej (ryć 1),
a także badanie wariantów genetycznych genów powiązanych z występowaniem takich zaburzeń jak:
– Defekty oogenezy,
– Dysgenezja gonad/jajników
– Endometrioza,
– Hipogonadyzm hipogonadotropowy,
– Przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników,
– Utrata ciąży,
– Wrodzony hipogonadyzm hipogonadotropowy z prawidłowym powonieniem,
– Zaśniad groniasty,
– Zespół Kallmana
– Inne schorzenia, które mają wpływ na trudności z zajściem w ciążę (rys. 2).

Ryc. 1. Geny mające wpływ na genetyczne uwarunkowania niepłodności żeńskiej będące przedmiotem analizy (na podstawie: Svetlana A. Yatsenko and Aleksandar Rajkovic. Genetics of human female infertility.  Biology of Reproduction, 2019, 101(3), 549–566 doi:10.1093/biolre/ioz08)

Tabela nr 1. Geny związane ze schorzeniami wpływającymi na niepłodność żeńską. (Opracowanie własne – Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE w Łodzi, 2021)

II. Badanie genetycznych uwarunkowań niepłodności męskiej.

Badanie to obejmuje analizę genów mających wpływ na genetyczne uwarunkowania niepłodności męskiej, a także badanie wariantów genetycznych genów powiązanych z występowaniem takich zaburzeń jak:
– Azoospermia/Oligospermia,
– Azoospermia nieobstrukcyjna,
– Zaburzenia spermatogenezy,
– Zespół Kartagera,
– Pierwotna dyskinezja rzęsek,
– Teratozoospermia/Globozoospermia,
– Niesyndromiczna niepłodność męska spowodowana asthenozoospermią,
– Zespół Noonan,
– Zespół Kallmana
– Inne schorzenia, które mają wpływ na niepłodność męską.
 

Ryc. 2. Geny mające wpływ na genetyczne uwarunkowania niepłodności męskiej będące przedmiotem analizy (Opracowanie własne – Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE w Łodzi, 2021)

Tabela nr 2. Geny związane ze schorzeniami wpływającymi na niepłodność męską. (Opracowanie własne – Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE w Łodzi, 2021)

ul. Juliana Tuwima 15 lok. U4
90-010 Łódź

© Centrum Medyczne Code 2021

Polityka prywatności