Klinika Przyczynowego Leczenia Niepłodności

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE Sp. z o.o. ul. Tuwima 15 lok. U4, 90-010 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000516541, NIP 7252077359, jest Administratorem Twoich danych osobowych.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się poprzez e-maila info@cmscode.pl; pod numerem telefonu +48 887 220 088 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

1) w celu przekazywania informacji marketingowych, ofert handlowych na podstawie Twojej zgody w myśl z art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

2) w celu zawarcia umowy na produkty lub usługi oferowane przez Administratora na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3) w celu wykonania umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5) w celach analitycznych lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp. będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

IV. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

2) okres przez jaki są świadczone usługi;

3) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 6 miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom powiązanym, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy oferując Tobie ich produkty lub usługi itp.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp między innymi nasi podwykonawcy, biuro rachunkowe, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi informatyczne, agencje marketingowe.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

VII. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak udzielenia danych uniemożliwi nam przedstawienie Ci oferty i w następstwie zawarcie umowy na oferowane przez nas produkty lub usługi.

 

Korzystanie ze strony https://telemedycyna.cmscode.pl/ (dalej „Serwis”),

której administratorem jest Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE Sp. z o.o. ul. Tuwima 15 lok. U4, 90-010 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź-Śródmieście XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000516541, NIP 7252077359 (dalej „Administrator”), jest równoznaczne z akceptacją polityki plików cookies (dalej „Polityka cookies”).

Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE Sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników korzystających z Serwisu do prywatności, stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, które zapobiegają ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Niniejsza polityka zawiera podstawowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies w serwisie.

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).  Pliki cookies to dane informatyczne (zazwyczaj mające postać plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości Użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego, jego oprogramowania, ani nie mają negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) optymalizacji wyświetlania się Serwisu.

2) potwierdzenia statystyk dotyczących Serwisu.

3) umożliwienie zalogowania się Użytkownika do Serwisu i utrzymania tzw. sesji.

4) potwierdzenie, że Użytkownikowi Serwisu został wyświetlony komunikat dotyczący cookies.

5) rozpoznawanie urządzenia końcowego użytkownika i wyświetlenia właściwej wersji Serwisu.

6) badania preferencji Użytkowników Serwisu.

W Serwisie używane są tzw. „własne” cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich dostęp Administrator) oraz tzw. „zewnętrzne” cookies (umieszczają je podmioty trzecie).

 

Określenie warunków przechowywania oraz uzyskania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Co do zasady poszczególne przeglądarki dają możliwość całkowitego lub częściowego wyłączenia możliwości przechowywania pików cookies w urządzeniu użytkownika. Całkowite lub częściowe wyłączenia możliwości przechowywania pików cookies w urządzeniu użytkownika może spowodować, że nie wszystkie aplikacje naszego Serwisu będą działały w sposób poprawny oraz niedostępność wybranych zakładek. Informacje o ustawieniach dotyczących plików cookies, w tym funkcje wyłączenia możliwości przechowywania plików cookies można znaleźć w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki.

 

Zgoda na przechowywanie plików cookies

Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę użytkownika na stosowanie cookies. Jeżeli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowywanie plików cookies w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, ze samodzielnie usunie zainstalowane pliki cookies poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies  mogą uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

Niniejsza polityka nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe mogą znaleźć się w Serwisie. Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za politykę stosowaną przez właścicieli domen i stron internetowych, do których linki mogą znaleźć się w Serwisie.

Centrum Medycyny Spersonalizowanej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce cookies.