O Nas

O Nas

Instytut Genomiki i Medycyny Molekularnej (IGiMM) jest wydzieloną organizacyjnie jednostką badawczo-rozwojową Centrum Medycznego CODE.

Naszą misją jest prowadzenie badań nad molekularnymi i genetycznymi uwarunkowaniami niepłodności oraz tworzenie narzędzi bioinformatycznych mających na celu zarówno poszerzenie możliwości diagnostycznych zaburzeń płodności jak i umożliwienie personalizacji procesu ich leczenia.

Nasza obecna działalność badawczo-rozwojowa koncentruje się nad wdrożeniem analizy genomowego DNA pacjenta do praktyki leczenia niepłodności.

Dzięki systematycznemu postępowi technologicznemu, znacznemu obniżeniu kosztów sekwencjonowania dużych fragmentów DNA, czy wręcz całego genomu, analiza genomu konkretnego pacjenta staje się powoli dostępna do praktycznego stosowania. Uważamy, że pozwoli ona nie tylko na znaczne poszerzenie możliwości diagnostycznych przyczyn niepłodności, ale także na istotną personalizację procesu leczenia, a tym samym znacznego polepszenia jego skuteczności.

ul. Juliana Tuwima 15 lok. U4
90-010 Łódź

© Centrum Medyczne Code 2021

Polityka prywatności